Onomatopee

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de nieuwe koers van Onomatopee is ambitieus, actueel en doordacht, maar moet nog door de praktijk gestaafd worden. In de ogen van de commissie wordt te weinig verband gelegd tussen de nieuwe visie en de recente programmering, waardoor de samenhang daartussen moeilijk te beoordelen is. Ook wordt weinig duidelijk wat de relatie tussen het projectbureau en het kunstpodium is. Er is enige aandacht voor de activiteiten van Onomatopee in beeldende kunstmedia, maar de meegestuurde artikelen zijn volgens de commissie van te weinig toevoegde waarde. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de staat van dienst van Onomatopee als eigenzinnige uitgeverij. De ontwikkeling van een nieuwe visie en te gaan werken met een onafhankelijk curator is een grote stap. De ontwikkelde programmastructuren en het werken met één overkoepelend thema ziet de commissie als een verbetering en kan het profiel van het podium meer consistentie geven dan voorheen. Het programmaplan is doordacht en samenhangend. Volgens de commissie lijkt Onomatopee wel veel tegelijk te willen: tegelijkertijd verbreden en verdiepen, zowel op provinciaal als internationaal niveau relevant zijn en met vele partners samenwerken. Om die reden heeft zij enige twijfels bij de uitvoerbaarheid van de plannen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Onomatopee zet grote stappen op zowel organisatorisch als programmatisch niveau. Maatschappelijk engagement staat centraal in de uitgangspunten van het programmaplan. De ambities zijn vooralsnog echter voornamelijk discursief opgesteld, waardoor de werkelijke maatschappelijke verbinding nog moet blijken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Onomatopee naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: er is geen duidelijk presentatieplan aangeleverd. De commissie vindt de communicatiestrategie onduidelijk en nauwelijks uitgewerkt en de doelgroepen zijn niet overtuigend geformuleerd. Ideeën over publieksverbreding komen hier en daar terug in het programmaplan, maar vormen geen helder en consistent geheel. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: de gekozen thematiek in het programmaplan is relevant en onderscheidend binnen de lokale context. Ook de beoogde partnerschappen vindt de commissie van niveau, maar nog weinig bestendigd. Er is meerjarige ondersteuning vanuit de gemeente Eindhoven. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Onomatopee net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.