Drawing Centre Diepenheim

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Drawing Centre Diepenheim en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: zij heeft waardering voor de in het verleden behaalde resultaten. Het podium zit in een transitiefase, die naar eigen zeggen tot eind 2021 nog onvoldoende succesvol is geweest. De commissie vindt de actuele richtingen en ideeën met betrekking tot kunst en ecologie dan ook nog erg algemeen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: Drawing Centre Diepenheim onderscheidt zich met zijn nieuwe naam van andere instellingen, gezien de focus op tekenen. Het programmaplan noemt een diverse groep van kunstenaars die in de ogen van de commissie van voldoende kwaliteit is, maar voor de hand ligt. Het verband tussen de artistieke visie en de keuze voor de kunstenaars vindt zij nog te weinig uitgekristalliseerd. Er mist een centrale inhoudelijke stem in het team die de artistieke contouren van het programmaplan beter kan duiden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Drawing Centre Diepenheim wil zich op verschillende onderdelen van de organisatie en programmering meer gaan verhouden tot duurzaamheid, ecologie en natuur en daarmee maatschappelijke onderwerpen agenderen. Dit voorstel ziet de commissie als vernieuwend voor de instelling. Het maatschappelijke engagement bestaat echter op papier maar is nog relatief onuitgewerkt richting de programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop Drawing Centre Diepenheim naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich te binden beoordeelt de commissie als volgt: het podium is zich in haar ogen bewust van het betrekken van een nieuw publiek, maar omschrijft niet wie dit nieuwe publiek is en welke strategie ze hiervoor willen inzetten. De commissie mist een intrinsieke motivatie om de voor Diepenheim belangrijke doelgroepen te bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Drawing Centre Diepenheim neemt een bijzondere plek in door zijn focus op tekenen en de vele lokale en regionale samenwerkingen. Daarnaast is er financiële ondersteuning vanuit de provincie en gemeente. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Drawing Centre Diepenheim net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.