iCOON Hoek van Holland

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van iCOON Hoek van Holland in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert het enthousiasme en de ambitie van iCOON om in Zuid-Holland een plek voor minimalistische kunst te realiseren. De commissie acht het profiel van het kunstpodium in artistiek-inhoudelijke zin echter onvoldoende uitgewerkt. Met name de relevantie van de programmering voor de huidige tijd blijft onduidelijk. De visie reikt naar de mening van de commissie niet veel verder dan een podium bieden voor minimalistische kunst in Hoek van Holland, wat zij te mager vindt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Aangezien het programmaplan voor 2024 niet is uitgewerkt, meent de commissie dat zij geen waardering kan uitspreken over de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en over de daarmee samenhangende kwaliteit van het programma.

De mate waarin iCOON Hoek van Holland een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Aangezien iCOON haar doelgroepen om een vrij globale wijze beschrijft, heeft iCOON volgens de commissie geen scherp beeld van het publiek. Daarnaast vindt de commissie de in het publieksplan beschreven aanpak erg algemeen en vrijblijvend, waardoor zij geen vertrouwen heeft dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van iCOON Hoek van Holland aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel de commissie de locatie onderscheidend vindt, is ze van mening dat iCOON op basis van het programmaplan en haar artistieke visie onvoldoende toevoegt aan het bestaande aanbod in Zuid-Holland. Er zijn wel ideeën over samenwerkingen, maar de commissie vindt ze weinig concreet en niet altijd overtuigend in relatie tot het uitgangspunt van iCOON om een plek voor minimalistische kunst te realiseren.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van iCOON Hoek van Holland onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.