ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: ROZENSTAAT is ambitieus, maar presenteert ook een veelheid en diversiteit aan activiteiten en samenwerkingen waardoor de rode draad niet altijd goed zichtbaar blijft. De commissie is van mening dat het podium nog in ontwikkeling is en de visie aan verandering onderhevig, waardoor deze nog niet eenduidig en overtuigend terugkomt in de activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het tentoonstellingsprogramma is goed uitgewerkt. Het gekozen thema World Travelling is in de ogen van de commissie echter te breed en komt weinig scherp terug in de programmering. Doordat de programmering breed is georiënteerd en diverse samenwerkingen worden aangegaan, beklijft niet een duidelijk inhoudelijk profiel. Wel vindt de commissie de betrokken kunstenaars grotendeels van hoog niveau. Het programmaonderdeel R Projects heeft nog ontwikkeling nodig, waarbij de haalbaarheid niet zeker is, en kan daardoor moeilijk al als pijler van ROZENSTRAAT worden beschouwd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: ROZENSTRAAT zet positieve stappen in de professionalisering van het podium en ontwikkeling van de programmering, maar het profiel zou nog scherper kunnen. De commissie vindt de manier waarop het podium zich tot ontwikkelingen in de maatschappij verhoudt nog te algemeen georiënteerd en niet voldoende agenderend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De manier waarop het kunstpodium naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: ROZENSTRAAT omschrijft de doelgroepen overtuigend en wil het publiek verbreden, onder andere door het aanbieden van een randprogramma. Dit is echter nog onvoldoende uitgewerkt om te overtuigen. De commissie waardeert de toekomstige samenwerking met een marketingbureau, maar vindt de communicatiestrategie op dit moment nog te weinig specifiek. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: ROZENSTRAAT heeft interessante samenwerkingspartners, ook uit het maatschappelijke en educatieve veld. De commissie meent wel dat hierop nog een iets scherpere selectie kan plaatsvinden. Mede door de partnerschappen vindt zij ROZENSTRAAT goed ingebed in het regionale culturele veld, maar de programmering niet zeer onderscheidend. De commissie vindt het positief dat het podium een bijdrage Ontwikkeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst ontvangt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ROZENSTRAAT – a rose a rose a rose net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.