Motormond

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Motormond in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert het initiatief van Motormond om een platform te bieden aan BIPOC en queer-kunstenaars. De organisatie geeft blijk van een sterke artistieke visie die aansluit bij urgente, actuele maatschappelijke thema’s. De commissie heeft waardering voor de ambitie om het verdienend vermogen van kunstenaars te vergroten. Zij vindt Motormond een interessante aanvulling, niet alleen op het veld van kunstpodia maar ook op de commerciële kunstwereld.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert de mate waarin het programmaplan passend is binnen de visie, de doelen en de ontwikkeling van het platform. De commissie ziet veel potentie in het drieluik Up a Mountain, Down a River, a Quilombo, maar vindt het programma niet altijd even scherp uitgewerkt. Zo vindt zij de lijst van curatoren en kunstenaars veelbelovend maar de wijze waarop deze zich tot de thema’s van het drieluik verhouden summier onderbouwd. Op basis van de ervaring van de initiatiefnemers en eerdere activiteiten heeft de commissie er evenwel vertrouwen in dat het plan tot een kwalitatief sterk programma leidt.

De mate waarin Motormond een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de doelgroepen niet uitgebreid zijn omschreven, vindt de commissie dat Motormond helder uiteen zet hoe zij dit publiek wil bereiken. De huidige activiteiten trekken een significant publiek en op basis van het publieksplan verwacht de commissie dat dit ook voor het programma van 2024 geldt. De relevante programmering biedt de commissie voldoende vertrouwen dat de doelen met betrekking tot publiek worden gerealiseerd.

De bijdrage van Motormond aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Door gericht plek te geven aan BIPOC en queer-kunstenaars, bekleedt Motormond volgens de commissie een onderscheidende positie. De commissie is onder de indruk van de kwaliteit van de samenwerkingspartners die worden opgevoerd. Door tentoonstellingen te maken en kunstenaars te vertegenwoordigen die nog nauwelijks aandacht krijgen in de kunstwereld, richt de organisatie zich op een niche die de commissie van toegevoegde waarde vindt voor de culturele infrastructuur van Amsterdam en Nederland.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Motormond ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.