Stichting Kloof

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Kloof in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de laagdrempelige en DIY aanpak van het nog jonge initiatief. Toch is zij niet positief over de rol, werkwijze en het profiel van Stichting Kloof tot nog toe. De artistieke visie van Stichting Kloof op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunsten en de vertaling daarvan naar een programma, vindt de commissie nog niet zeer overtuigend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende..

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de ambitie van Stichting de Kloof om op laagdrempelige wijze opkomende Utrechtse kunstenaars een podium te bieden. De commissie meent dat Stichting de Kloof van positieve invloed kan zijn op de ontwikkeling van jonge kunstpraktijken in de stad. Echter, de uitwerking van de artistieke visie is niet voldoende scherp en de commissie mist inzicht in de wijze van begeleiding van de kunstenaars. Daarnaast mist zij een overtuigende inhoudelijke onderbouwing van de keuze om bepaalde kunstenaars te koppelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Stichting Kloof een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: Stichting de Kloof geeft een beschrijving van de beoogde doelgroepen, maar reflecteert naar de mening van de commissie te weinig op het feit dat dit vooral toevallige bezoekers van de nabijgelegen horeca betreft. Het is daardoor niet voldoende duidelijk wat de relatie met het programma is. De commissie mist op dit punt een heldere visie en plan van aanpak. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Stichting Kloof aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: Zij herkent dat de organisatie binnen Utrecht een functie heeft, met name op het gebied van talentontwikkeling. Echter, vindt zij dat er binnen Utrecht andere instellingen zijn met een vergelijkbare functie die een meer onderscheidend karakter hebben. Stichting de Kloof wordt ondersteund door de gemeente en de commissie is positief over de lokale samenwerkingsverbanden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Kloof net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.