B32

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt: 
De rol, positie, en werkwijze van B32 in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat B32 al enige tijd een bijzondere plek in de binnenstad van Maastricht is. De stap naar een oud schoolgebouw in een buitenwijk in Maastricht getuigt volgens de commissie van lef om te zoeken naar verandering, vernieuwing en nieuwe doelgroepen. Uit de programmering blijkt een heldere en overtuigende artistieke visie die inspirerend is en aansluit op activiteiten in het verleden, wat volgens de commissie een natuurlijke doorontwikkeling is. B32 behandelt volgens de commissie urgente maatschappelijke thema’s die op passende wijze worden vertaald naar het publiek.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. B32 vertrekt vanuit actuele thema’s en legt volgens de commissie in de programmalijnen verbinding met de voormalige school en bijbehorende thema’s. Het programma is open en speels en sluit goed aan op de ontwikkelingen van de laatste jaren. De commissie waardeert dat de kunstenaarsselectie een mix is van jong en ouder, die goed tot hun recht komt in de programmering.

De mate waarin B32 een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Het beeld van de kerndoelgroep vindt de commissie helder en het uitgewerkte profiel zorgt volgens de commissie voor zichtbaarheid en herkenning. De wens om ook omwonenden te bereiken waardeert de commissie, maar zij had meer duidelijkheid willen krijgen over de manier B32 deze doelgroep wil bereiken.

De bijdrage van B32 aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij waardeert de vele partners in Limburg en Belgisch-Limburg, en de samenwerkingen met gerenommeerde instituten. In Limburg is B32 volgens de commissie onderscheidend als plek voor ontmoeting en uitwisseling. Dit is ook opgemerkt door de gemeente Maastricht, wat de commissie toejuicht. Zij vindt B32 een belangrijke speler en aanjager in de lokale en regionale culturele infrastructuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van B32 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.