Manifold Books

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Manifold Books in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat het kunstpodium een relevante en scherpe artistieke visie heeft en dat deze duidelijk tot uiting is gekomen in de recente activiteiten. Daarnaast heeft de commissie waardering voor de wijze waarop Manifold Books zich op organisatorisch vlak heeft ontwikkeld. 

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als goed. De betrokken kunstenaars hebben volgens haar een intrigerende praktijk en goede staat van dienst. Ook vindt de commissie dat het thema van dit jaar op aansprekende wijze is geformuleerd. Het plan is volgens de commissie realistisch opgezet met betrekking tot de planning. Hierdoor, en omdat Manifold Books in het verleden heeft bewezen kwalitatieve programma’s te realiseren, heeft de commissie vertrouwen in de haalbaarheid van het programmaplan.

De mate waarin Manifold Books een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt de beschrijving van het publiek helder en de ambities realistisch. Zij waardeert dat Manifold Books beoogt per project een specifieke en passende manier van communiceren te hanteren. De commissie heeft hierdoor vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Manifold Books aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Naar haar mening is Manifold Books onder andere van meerwaarde voor de lokale en regionale infrastructuur vanwege het kwalitatieve programma en de bijzondere informele en persoonlijke werkwijze. De commissie is positief over de verscheidene samenwerkingen, waaronder de beoogde inhoudelijke samenwerking met Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Manifold Books ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.