Reverb/Klankvorm

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Reverb en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de artistieke visie van Klankvorm (Stichting Reverb) is medium specifiek. Hoewel de initiële artistieke visie mager is geformuleerd, vormt de verbinding van onderzoek, begeleiding en podium volgens de commissie een volwaardige keten. Binnen zijn niche heeft Klankvorm met haar recente activiteiten aangetoond zich te ontwikkelen als een belangwekkende speler in het veld. De commissie heeft wel kanttekeningen bij de beperkte scope van beeld, geluid & technologie, waarbij de link met ontwikkelingen in het hedendaagse beeldende kunstdiscours scherper had kunnen worden geformuleerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt het programma ambitieus en onderscheidend. Het professionele profiel van de betrokkenen bevindt zich vaak op het grensgebied van wat onder beeldende kunst valt. De toegevoegde waarde van het programma is dan ook vooral gelegen in de wijze waarop de experimentele multimediale praktijken niche overstijgend worden en binnen de beeldende kunst een positie inneemt. De commissie verwacht dat het programma daarmee vooral van belang zal zijn voor startende kunstenaars. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Reverb richt zich op de ontwikkeling van hedendaagse media en is in de kern vernieuwend binnen de programmering. De maatschappelijke actualiteit is aanwezig in enkele thema’s zoals Artificiële Intelligentie. De basis van de organisatie met activiteiten - van onderzoek tot podium - ziet de commissie dan ook als redelijk vernieuwend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Reverb naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de doelgroepen worden helder omschreven, maar de strategie tot publieksverbreding zou volgens de commissie nog meer uitgewerkt kunnen worden. De verbreding wordt met name ingezet door een fysiek toegankelijk evenement, maar het communicatieplan is vrij generiek en niet gericht op verschillende doelgroepen. De commissie ziet het inhuren van een branding consultant in samenwerking met een marketingbureau als een positieve ontwikkeling. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: er zijn meerdere instellingen in de regio die zich met gelijksoortige programma’s bezighouden zoals WORM en V2, maar wat betreft inhoud en schaal onderscheidt Klankvorm zich. De gemeente Rotterdam ondersteunt het initiatief en de samenwerkingspartners breiden zich uit naar andere steden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Reverb voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.