Bureau Postjesweg

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Bureau Postjesweg in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de actuele relevantie van de visie van Bureau Postjesweg waarbij vanuit thema’s als ongelijkheid, gentrificatie en inclusie activiteiten worden vormgegeven. Het sterk maatschappelijke karakter van de programmering wordt in voorgaande jaren echter niet altijd gekoppeld aan artistiek interessante praktijken. Dankzij de ervaring van de betrokkenen herkent de commissie de potentie van deze jonge organisatie om zich in de toekomst op dit vlak verder te ontwikkelen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel het programmaplan in lijn is met de focus van de organisatie op grootstedelijke thema’s, vindt de commissie het inhoudelijke perspectief van de organisatie op deze thema’s niet voldoende scherp geformuleerd. Zo herkent zij in de artistieke visie onvoldoende een eigen inhoudelijk kader. De onderbouwing van de kunstenaarsselectie en de verschillende projecten zijn summier uitgewerkt. Desondanks is er, onder andere op basis van prestaties uit het verleden van het team, vertrouwen in de uitvoerbaarheid van de beoogde programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Bureau Postjesweg een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: gezien de focus op sociale vraagstukken is het opmerkelijk dat de doelgroepen in deze aanvraag niet op overtuigende wijze zijn beschreven. De wijze waarop het publiek wordt bereikt is te weinig toegelicht om vertrouwen uit te spreken dat de doelstellingen op het gebied van publieksbereik gerealiseerd worden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van Bureau Postjesweg aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de vele samenwerkingen die de organisatie aangaat en herkent onder andere in de bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst lokale waardering voor de activiteiten. De aard van de samenwerkingsverbanden is echter te summier toegelicht. Mede door de waardering voor het discours waarbinnen de activiteiten worden ontplooid, is de commissie positief over de mate waarin de organisatie zich onderscheidt van andere instellingen in de regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bureau Postjesweg voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.