Cityscapes Foundation

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Cityscapes Foundation in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de reputatie die Cityscapes Foundation heeft opgebouwd op het gebied van architectuur en beeldende kunst. De recente samenwerkingen borduren daar enigszins op voort. Hoewel urgente thema’s worden behandeld, meent de commissie dat de vertaling naar de artistieke praktijk scherper had gekund. Zij vindt de activiteiten uit het recente verleden niet erg verrassend en vernieuwend binnen het discours maar nog wel van voldoende kwaliteit. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programma ligt in lijn met de denk- en werkwijze van de organisatie. Er worden bekende en kwalitatief goede kunstenaars gepresenteerd, die ook graag meewerken, maar echt spannende keuzes ontbreken. Het programmaplan voor 2023 is degelijk en uitvoerbaar, maar de commissie vindt Cityscapes Foundation weinig agenderend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Cityscapes Foundation een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie mist een overtuigende doelgroepomschrijving. Cityscapes Foundation geeft alleen prognoses qua aantallen bezoekers. De aanname dat deze aantallen worden behaald met de eigen website en social media campagnes vindt de commissie mager onderbouwd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Cityscapes Foundation aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de samenwerking met partijen in de omgeving vindt de commissie positief. De commissie is niet overtuigd dat Cityscapes Foundation zich voldoende onderscheidt van instellingen die eveneens culturele programma’s in deze regio uitvoeren. De focus op hybride ruimte is relevant maar Cityscapes Foundation is niet de enige in Amsterdam die zich met deze thematiek bezighoudt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Cityscapes Foundation net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.