Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Ja Ja Ja Nee Nee Nee in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als goed. Zij meent dat Ja Ja Ja Nee Nee Nee zich dankzij een overtuigende artistieke visie en continue inhoudelijke kwaliteit van de producties weet te onderscheiden op (inter)nationaal niveau. Volgens de commissie is de visie duidelijk zichtbaar in de activiteiten van het afgelopen jaar. Zij waardeert de mate waarin Ja Ja Ja Nee Nee Nee zich op scherpe wijze verhoudt tot grote thema’s en erin slaagt aan een breed scala interessante kunstenaars een podium te bieden.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als goed. De commissie vindt de keuze om de resultaten van de residency ook op een fysieke locatie te presenteren interessant en passend bij de ontwikkeling van de ambities en het bereik van het kunstpodium. Het programma is in haar ogen zorgvuldig samengesteld, waardoor het duidelijk aansluit bij de inhoudelijke visie. De commissie vindt het beoogde programma aansprekend en waardeert de diversiteit binnen de geselecteerde kunstenaarspraktijken. Volgens de commissie biedt het residency programma aan kunstenaars de gelegenheid kennis te maken met het medium en er uitgebreid mee te experimenteren. Op basis van het verleden heeft de commissie veel vertrouwen dat het beoogde programma wordt gerealiseerd.

De mate waarin Ja Ja Ja Nee Nee Nee een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de aanvraag blijkt een goed begrip van de kwantitatieve bezoekersinformatie, maar de commissie meent dat de kwalitatieve omschrijving van het publieksbereik te summier is. Dankzij de resultaten uit het verleden en het aansprekende programmaplan, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt. Daarnaast heeft zij waardering voor de plannen om door middel van transcripties de toegankelijkheid van het archief te vergroten.

De bijdrage van Ja Ja Ja Nee Nee Nee aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als goed. Vanwege de goede zichtbaarheid van het platform en de verschillende samenwerkingen die Ja Ja Ja Nee Nee Nee aangaat met andere culturele organisaties, is de commissie ervan overtuigd dat Ja Ja Ja Nee Nee Nee zich op overtuigende wijze verhoudt tot de culturele context op zowel regionaal als (inter)nationaal niveau. Zij meent dat Ja Ja Ja Nee Nee Nee zich van andere organisaties weet te onderscheiden vanwege de scherpe artistiek-inhoudelijke visie op geluidskunst en radio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Ja Ja Ja Nee Nee Nee ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.