Playbill

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Playbill in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel het initiatief nog jong is, geven eerdere activiteiten en de samenwerking met het Torpedo Theater blijk van een zekere artistieke visie. De commissie vindt de genoemde kunstenaars relevant en interessant. Playbill speelt zich af in een niche, maar heeft naar de mening van de commissie de potentie om een grotere groep geïnteresseerden te bereiken, mede door het ervaren team dat zich erover ontfermt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie meent dat de inhoudelijke visie een gedegen onderbouwing mist, maar de kwaliteit van thema’s en kunstenaars maakt veel goed. De commissie verwacht dat de kunstenaars die zijn uitgenodigd verrassende presentaties en verhalen zullen opleveren. Over het geheel vindt de commissie het programmaplan realistisch en biedt het vertrouwen in een kwalitatief programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Playbill een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: Playbill is bedoeld voor een zeer beperkte doelgroep, al vindt de commissie dat deze duidelijker omschreven had mogen worden. Omdat het theater plaats biedt aan dertig mensen verwacht de commissie dat de beoogde aantallen gehaald zullen worden. De commissie vindt het aantal van dertig weinig en zij mist de ambitie om daarnaast ook andere doelgroepen te bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Playbill aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: het netwerk van Playbill is klein maar van hoge kwaliteit en de programmering bevat aansprekende aanknopingspunten. De commissie heeft voldoende vertrouwen dat, hoewel Playbill zich nog zal moeten bewijzen, het kunstpodium onderscheidend zal zijn binnen de regio in het algemeen en de stad Amsterdam in het bijzonder. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit binnen de categorie Start een beleidsspeerpunt is van de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Playbill voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.