Welcome Stranger

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Welcome Stranger in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat Welcome Stranger zich positief ontwikkelt en een heldere visie heeft geformuleerd op het spanningsveld tussen publieke en private ruimte. De werkwijze van Welcome Stranger om kunstenaars te vragen een werk te maken voor de gevel van hun eigen huis, vindt de commissie uniek en aansprekend. Zij vindt dat op een originele manier een eigen platform wordt gecreëerd in de openbare ruimte, waardoor kunst toegankelijk wordt voor een brede groep passanten. De commissie is echter kritisch op de eigen identiteit van Welcome Stranger. Zij meent dat deze scherper kan worden verwoord.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat het programma inhoudelijk beter onderbouwd had kunnen worden, maar waardeert de kunstenaarsselectie. Het belichten van hun persoonlijke perspectief geeft het programma een meerwaarde. De commissie verwacht dat de kunstenaars die zijn uitgenodigd verrassende presentaties en werken zullen opleveren. Over het geheel vindt de commissie het programmaplan realistisch en biedt het vertrouwen in een kwalitatief aansprekend programma.

De mate waarin Welcome Stranger een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De kunstwerken in de buitenruimte worden gezien door toevallige passanten, maar de commissie vraagt zich af of het voor deze passanten helder genoeg is dat deze onderdeel uitmaken van de programmering van Welcome Stranger. De commissie ziet wel meer bewustzijn hierover ten opzichte van de aanvraag van vorig jaar. Zo schrijft Welcome Stranger dat ze meer aandacht aan social media en aan de documentatie van de interventies gaan besteden. De commissie is echter niet overtuigd van de onderbouwing hoe het publiek betrokken wordt bij de programmering. Zij heeft daarom onvoldoende vertrouwen dat het publieksplan bij gaat dragen aan meer herkenbaarheid van Welcome Stranger als kunstpodium achter deze interventies.

De bijdrage van Welcome Stranger aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Het concept van Welcome Stranger vindt zij onderscheidend, zeker gezien het feit dat er geen soortgelijk initiatief in de regio Amsterdam of zelfs nationaal bestaat. De interventies zijn een aantal keer in positieve zin opgevallen bij recensenten. Tevens is de commissie positief over de samenwerkingen met Vereniging Hendrick de Keyser en met Amsterdam 750, al had ze dit wel verder toegelicht en uitgewerkt willen zien.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Welcome Stranger voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.