Kunstcentrum De Ploeg

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat er op heldere wijze verbanden gelegd worden tussen kunststroming De Ploeg, hedendaagse beeldende kunst en het Groningse landschap. Kunstcentrum De Ploeg heeft echter nog geen activiteiten gerealiseerd en de aanvraag biedt volgens de commissie te weinig inzicht in het nomadische programma dat in 2024 uitgevoerd wordt. Aangezien er ook nog geen vast team is samengesteld dat de voorgestelde programma’s zal gaan uitvoeren, is de commissie nog te weinig overtuigd van de continuïteit en kwaliteit van het kunstpodium.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie vindt de selectie van voorgestelde kustenaars relevant en passend bij de uitgangspunten van het kunstpodium. Zij is er echter niet van overtuigd dat het voorgenomen ambitieuze plan op relatief kort termijn uitgevoerd kan worden, mede omdat er nog geen directeur en vast team verbonden zijn aan Kunstcentrum De Ploeg.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie heeft waardering voor de specifieke en uitgebreide beschrijving van de potentiële doelgroepen die Kunstcentrum De Ploeg wil bereiken. Zij heeft te weinig vertrouwen in de haalbaarheid van de beoogde aantallen, mede omdat het podium nog bekendheid moet gaan krijgen.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is van mening dat Kunstcentrum De Ploeg een positieve bijdrage kan leveren aan de lokale culturele infrastructuur, dankzij de onderscheidende wijze waarop een kunsthistorisch perspectief wordt verbonden aan hedendaagse beeldende kunst. Ondanks dat de beschreven samenwerkingen weinig concreet zijn toegelicht en bevestigingen ontbreken, heeft de commissie dankzij deze beoogde samenwerkingen vertrouwen in de positie die het kunstpodium kan innemen.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie vindt dat de beoogde inkomsten en financiële dekking voor een nieuw op te zetten podium te ambitieus zijn ingeschat. Een groot deel van de dekking is gebaseerd op publieksinkomsten, waar uitgegaan is van niet gegarandeerde hoge bezoekersaantallen. De commissie mist ook een uitgewerkt plan van aanpak met betrekking tot de inkomsten uit fondsenwerving. Zij vindt de begroting hierdoor niet realistisch.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als onvoldoende. Het podium reflecteert volgens de commissie, met uitzondering van de Governance Code Cultuur, op minimale wijze. De commissie mist een duidelijke formulering van ambities en voorbeelden passend bij de plannen van Kunstcentrum De Ploeg.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstcentrum De Ploeg net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.