Mestlab31

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Mestlab31 in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Mestlab31 om in Arnhem kunst naar een bredere doelgroep te brengen. Hoewel er stappen zijn gezet en de organisatie steeds professioneler lijkt te worden, vindt de commissie de artistiek-inhoudelijk visie van de instelling te mager. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: De commissie vindt het programmaplan in artistiek opzicht niet voldoende relevant. Zij mist verdieping en de ambitie blijft te zeer beperkt tot ‘beter samenwerken’ en ‘meer publiek trekken door publieksvriendelijke projecten’. De geselecteerde kunstenaars zijn van wisselende kwaliteit en het is niet voldoende onderbouwd op welke wijze de selectie aansluit op het programmaplan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Mestlab31 een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij is niet overtuigd dat Mestlab31 het beoogde publiek zal bereiken. De doelgroepen worden wel benoemd, en het is interessant om een verbinding aan te gaan met winkelend publiek, maar hoe Mestlab31 de doelgroepen gericht wil bereiken, staat niet beschreven. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Mestlab31 aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de lokale samenwerkingen die Mestlab31 aangaat, de energie die uit de aanvraag spreekt en de wil om een plek van betekenis te worden. Maar het initiatief is jong. De commissie mist een eigen identiteit en vindt Mestlab31 nog te weinig onderscheidend ten opzichte van vergelijkbare organisaties in de regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Mestlab31 onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.