Stichting Kunst in het Koetshuys

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Kunst in het Koetshuys in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert het dat in Groenlo een nieuw museum, geïnspireerd op het werk en leven van Jan Cremer, met ruimte voor jong talent, experiment, literatuur en poëzie, wordt ontwikkeld. De commissie is echter niet positief over dit criterium. De aanvraag mist een uitgewerkt artistiek inhoudelijk profiel van het pop-up museum en een visie op actuele onderwerpen binnen de beeldende kunst en/of andere onderwerpen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan van het pop-up museum 2023 is niet uitgewerkt. Hierdoor is het voor de commissie niet duidelijk wat de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten zijn en wie de betrokken kunstenaars zijn. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer slecht.

De mate waarin Stichting Kunst in het Koetshuys een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: een uitgewerkte omschrijving van doelgroepen ontbreekt. Daarnaast is er geen sprake van een artistiek programma wat voldoende vertrouwen biedt dat de beoogde doelgroepen worden bereikt Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage van Stichting Kunst in het Koetshuys aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: het profiel en programma van Stichting Kunst in het Koetshuys zijn op dit moment artistiek inhoudelijk te weinig ontwikkeld en onvoldoende onderscheidend om van toegevoegde waarde te zijn ten opzichte van andere kunstpodia in zowel de regio als in Nederland. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Kunst in het Koetshuys slecht is en adviseert de aanvraag af te wijzen.