RADIUS

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van RADIUS en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Met een goed doortimmerde artistiek-inhoudelijk visie en een heldere positie; kunst en ecologie op het snijvlak van de wetenschap, heeft RADIUS zich naar de mening van de commissie in een korte tijd kunnen bewijzen als een bijzondere toevoeging aan het kunstenlandschap. De gerealiseerde tentoonstellingen binnen het afgelopen jaarprogramma De Benedenwereld (2022) en het huidige jaarprogramma Het meten van de wereld (2023) bieden in de ogen van de commissie een verdiepend geheel aan (groeps)tentoonstellingen en solopresentaties met interessante kunstenaars. Het programma van RADIUS is de afgelopen jaren ook bij het publiek en de lokale en landelijke pers niet onopgemerkt gebleven en representeert waardering voor het initiatief.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van RADIUS beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is van mening dat het programmaplan voor de komende jaren ambitieus is, actueel, goed onderbouwd en van hoog niveau. In de ogen van de commissie sluit het programma aan bij de artistieke visie van RADIUS. De betrokken kunstenaars zijn relevant in het vertellen van hun verhalen waarin op speculatieve en unieke manieren naar de ecologische uitdagingen van het moment wordt gekeken. De commissie heeft op basis van de heldere plannen en afgebakende structuur vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma zoals RADIUS dat beoogt.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat de activiteiten zich voor het beeldende kunstenveld binnen de voorhoede afspeelt met de focus op klimaat en ecologie. In dat opzicht draagt RADIUS in de ogen van de commissie bij aan de in haar ogen broodnodige kritische discussies op dat gebied.

De manier waarop RADIUS naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten weet te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is van mening dat de communicatiestrategie meer op maat gesneden zou kunnen worden. RADIUS communiceert voornamelijk via voor de hand liggende kanalen terwijl de doelgroep (onder anderen mensen die zich zorgen maken om het klimaat) juist ook op andere manieren bereikt zouden kunnen worden. De commissie meent wel dat uit de aanvraag een realistische en onderbouwde groei van publiek spreekt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Naar de mening van de commissie heeft RADIUS door haar heldere programmering in korte tijd een lokale, regionale en landelijke positie verworven die zich onderscheidt van andere culturele instellingen in de omgeving van Delft, Den Haag, Rotterdam. Zij waardeert de samenwerkingen met o.a. TU Delft en diverse kunst- en technologiefestivals. Het kunstpodium ontvangt financiële ondersteuning van de gemeente Delft en regionaal incidenteel projectsubsidies van diverse private fondsen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van RADIUS ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.