Video Power

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Video Power en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Video Power produceert, faciliteert, distribueert en biedt podium aan experimentele kunstenaarsfilms. Het platform heeft naar de mening van de commissie een sterk medium- en makersgerichte visie, waarbij ondersteuning van het onderzoekende proces van de kunstenaar centraal staat. Er zijn interessante recente producties gerealiseerd met internationale waardering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan van Video Power laat een ontwikkeling zien ten opzichte van de recente activiteiten. Het platform maakt daarmee in de ogen van de commissie een overtuigende groei door van Kunstpodium Start naar Basis. Een belangrijk speerpunt is het nieuwe evenement Transitions, naast doorlopende activiteiten als tafelsessies, labs en peer-to-peer middagen. De commissie heeft vertrouwen in de selectie van kunstenaars en de vakkundigheid van betrokken begeleiders en curatoren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: Video Power ontwikkelt nieuwe formats, waarmee publieksgerichte presentaties worden gerealiseerd. De activiteiten zijn innovatief voor de eigen instelling en van belang voor het kunstenveld. Het platform is er met name op gericht toegangspoort te zijn voor kunstenaarsvideo’s. En hoewel in deze video’s maatschappelijke thema’s worden behandeld, verhoudt Video Power zich in de ogen van de commissie niet expliciet tot ontwikkelingen in de maatschappij. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Video Power naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: Video Power zet zich in om experimenteel werk op een passende manier aan publiek te tonen. Door concrete samenwerkingen met partners, zoals de omroepen L1 en TV Maastricht en filmtheaters, kan een breder publiek worden bereikt. De commissie vindt echter dat er nog geen sprake is van een uitgewerkte communicatiestrategie om dit publiek aan Video Power te verbinden. Ook de doelgroepenanalyse is summier. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Video Power is een bijzonder podium en kenniscentrum dat naar de mening van de commissie niet alleen in Limburg draagvlak heeft maar ook ver daarbuiten. Het heeft diverse lokale en internationale partners en wordt ondersteund door zowel gemeente als provincie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Video Power ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.