Billytown

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Billytown in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel de commissie de inhoudelijke focus op dialoog en uitwisseling tussen kunstenaars een magere artistieke visie vindt, waardeert zij de genereuze houding van Billytown naar kunstenaars en de rol die het kunstpodium al jaren vervult als faciliterende en experimentele plek. De commissie meent dat Billytown een professioneel kunstenaarsinitiatief is met een sterke organisatiestructuur en veelzijdige activiteiten die goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij is er niet geheel van overtuigd dat de tentoonstellingen die door Billytown-kunstenaars worden geïnitieerd een voldoende coherente basis bieden voor het programmaplan. Echter, de tentoonstellingen en de kunstenaarsselectie vindt de commissie aansprekend. Volgens de commissie is de hoeveelheid activiteiten ambitieus, maar de verdiensten van Billytown bieden vertrouwen in de realisatie van de plannen.

De mate waarin Billytown een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is kritisch omdat het beoogde publiek niet op een overtuigende manier wordt omschreven. Aangezien de commissie wel indirect uit de aanvraag kan opmaken wie het beoogde publiek is en omdat Billytown heeft bewezen publieksbereik te kunnen realiseren, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Billytown aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Volgens de commissie verhoudt Billytown zich in zekere mate tot de lokale en/of regionale culturele context en infrastructuur, zoals tot andere kunstpodia en de KABK. Aangezien Billytown een voorbeeld biedt aan kunstenaars in hoe zij zich kunnen organiseren, weet het kunstpodium zich volgens de commissie te onderscheiden van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Billytown voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.