Kunsthuis SYB

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het kunstpodium en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de artistieke visie van Kunsthuis SYB is gefocust op het faciliteren van een eigenzinnige residency en alle verwante activiteiten. De lokale verbinding wordt opgevat als inhoudelijke pijler en sluit naar de mening van de commissie aan bij een historisch gewortelde kunstbenadering die zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, rekening houdend met de tijdgeest. Het programma verbindt lokale thema’s aan universele en door de keuze van de kunstenaars weet het in de activiteiten steeds weer interessante en relevante thema’s te agenderen. De presentaties bij Kunsthuis SYB krijgen persaandacht in zowel de kunstmedia als in de lokale en regionale pers. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan van Kunsthuis SYB is zorgvuldig omschreven en toegelicht. Het plan is onderbouwd met een relevante verbinding met de kernwaarden van Kunsthuis SYB aan actuele en maatschappelijke thema’s. De commissie waardeert de weloverwogen keuze voor de kunstenaars die zich verhouden tot de omgeving. Door het netwerk en faciliterende rol van Kunsthuis SYB leidt die keuze in de ogen van de commissie tot interessante samenwerkingen tussen kunstenaars en lokale context. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de groei van het talentontwikkelingsprogramma Circles vindt de commissie goed onderbouwd en doordacht. En met de toevoeging van het Kunstkamp wordt Kunsthuis SYB weer gevoed met nieuwe (lokale) impulsen. Ook andere kleine onderdelen zoals de Talkshow geven naar de mening van de commissie nieuwe zichtbaarheid aan de projecten van Kunsthuis SYB en stelt het podium in staat nieuwe publieksgroepen te bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De manier waarop Kunsthuis SYB naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de doelgroepen en communicatiedoelen worden helder en overtuigend beschreven. Kunsthuis SYB ziet de verbreding van de doelgroep vooral door de organisatie van meerdere grotere evenementen zoals De Triënnale. Daarnaast heeft het podium een strategie om doelgroepen te koppelen aan wat kleinschaligere programma’s, die de commissie zorgvuldig en overtuigend vindt beschreven. Naar de mening van de commissie ligt de focus van Kunsthuis SYB hierbij niet per se in de kwantiteit van de ontmoetingen, maar in de kwaliteit ervan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Kunsthuis SYB heeft naar de mening van de commissie een onderscheidend profiel als residency-plek met een overwogen, eigenzinnige kijk op talentontwikkeling en -begeleiding in een lokale en specifieke context. De lokale en regionale inbedding is door alle samenwerkingen op verschillende niveaus van bewoners tot bedrijven en instellingen goed. Er is structurele financiering van de provincie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunsthuis SYB ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.