Into Nature

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Into Nature in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie spreekt haar waardering uit over de transformatie die Into Nature maakt van een biënnale naar een doorlopende programmering. Met het aantrekken van een ervaren artistiek directeur, het werken vanaf een vaste locatie, de samenwerking met jonge kunstenaars en de organisatie van netwerkavonden laat Into Nature zien dat het zich in de breedte en diepte ontwikkelt. De rol van kunst in relatie tot natuur is bovendien een actueel en relevant thema, zeker ook in de regio Drenthe.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan toont volgens de commissie een sterke relatie tussen de locatie en het thema. De commissie vindt het plan rondom de VAM-berg interessant en relevant. Zij meent dat er een duidelijke opdracht ligt voor kunstenaars, die past bij de artistieke visie en uitgangspunten van Into Nature. De commissie waardeert dat kunstenaars uit de noordelijke regio’s van Nederland alle ruimte krijgen om de relatie tussen kunst en natuur te onderzoeken en creatief te vertalen in een bijdrage die de discussie voedt over de natuurlijke leefomgeving van de afvalberg.

De mate waarin Into Nature een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Volgens de commissie heeft Into Nature een goed beeld van het publiek, wat onder andere blijkt uit de adequate omschrijving van doelgroepen. Daarnaast verwacht de commissie dat de locatie voldoende aantrekkingskracht heeft op het publiek. Wel is zij kritisch op de weinig specifieke wijze waarop de inzet van de verschillende communicatiekanalen wordt beschreven.

De bijdrage van Into Nature aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Into Nature is een uniek podium voor hedendaagse kunst waarop jonge, vaak beginnende kunstenaars naast meer gevestigde kunstenaars een belangrijke rol vertolken. De commissie waardeert de structurele samenwerkingsverbanden die Into Nature op verschillende niveaus is aangegaan. Het kunstpodium heeft in haar ogen een eigen plek verworven binnen zowel de regionale als nationale culturele infrastructuur. De commissie kijkt uit naar de volgende stappen die Into Nature van plan is te zetten, zoals de koppeling van het eigen talentprogramma met die van Het Resort, Kunsthuis SYB en Kunstpunt Groningen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Into Nature ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.