Greylight Projects

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Greylight Projects en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de artistiekinhoudelijke visie van Greylight Projects, gericht op het positioneren van beeldende kunst in de openbare ruimte, is naar de mening van de commissie niet voldoende uitgewerkt. Het artistieke belang en de noodzaak van dit uitgangspunt wordt in de aanvraag niet uitvoerig onderbouwd. De waardering van derden voor de activiteiten van Greylight Projects is goed maar speelt zich met name op lokaal en regionaal niveau af. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan van Greylight Projects is naar de mening van de commissie onvoldoende uitgewerkt. Het plan bestaat uit verschillende formats die voornamelijk worden ingevuld met open calls waarvan het resultaat op dit moment nog niet bekend is. De stap die het podium wil maken van Start naar Basis mist een aanscherping op het artistieke programma en verschilt, behalve de schaalvergroting, nauwelijks van de huidige programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de activiteiten van Greylight Projects bouwen voort op wat ze al een aantal jaren ondernemen en zijn niet vernieuwend voor de organisatie. Daar waar een nieuwe ambitie wordt geformuleerd, ontbreekt een inhoudelijke onderbouwing. Het programma verhoudt zich tot de directe omgeving (Heerlen), maar er wordt nauwelijks op gereflecteerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De manier waarop Greylight Projectsnaar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de publieksparagraaf beperkt en te vrijblijvend. Greylight Projects gaat er van uit dat door het aanbieden van kunst in de openbare ruimte als vanzelf een verbreding van publiekgroepen plaatsvindt. De commissie mist een communicatiestrategie om dat breder publiek te bereiken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Greylight Projects is een van de weinige hedendaagse kunstinstellingen in de regio. Het podium biedt ruimte aan lokale en regionale kunstenaars en alumni van de kunstacademie van Maastricht. Daarnaast zijn er diverse lokale samenwerkingen en heeft het kunstpodium aansluiting met Euregionale netwerken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Greylight Projects onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.

De adviescommissie is van mening dat het artistieke programma van Greylight Projects beter aansluit binnen de criteria van Kunstpodium Start en heeft de aanvraag daarom ook gewogen in deze categorie. Daarbij zijn bepaalde (sub)criteria behorende bij Kunstpodium Basis zoals de erkenning van derden, innovatieve kwaliteiten, de communicatiestrategie en lokale/regionale (financiële) ondersteuning niet meegewogen. In de categorie Start is de commissie tot het eindoordeel gekomen dat de aanvraag van Greylight Projects voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.