ARTisBOOK

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van ARTisBOOK in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert het dat ARTisBOOK het kunstenaarsboek presenteert in ruimtelijke vorm. Daarnaast vindt zij de artistieke visie helder omschreven. Zij is echter minder overtuigd van de uitwerking van deze visie in de programmering. Zij mist een heldere focus door de versnippering en de vele kleine events en heeft onvoldoende vertrouwen dat het kunstenaarsboek met deze insteek op een vernieuwende manier zichtbaar wordt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie is te spreken over de zelfreflectie op verleden en heden en de veranderingen die men wil aanbrengen in de programmering. Zij mist echter een heldere uitwerking van de thematiek en uitleg over hoe de kunstenaars en de events zich verhouden tot het thema. Hierdoor komt het in het plan omschreven idee van de tentoonstelling als organische tuin naar de mening van de commissie onvoldoende tot uiting.

De mate waarin ARTisBOOK een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De omschrijving van het publiek is volgens de commissie te weinig specifiek. Daarnaast biedt het plan geen vertrouwen dat het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt, aangezien het niet uitgewerkt is in concrete stappen om de publieksdoelstellingen te behalen.

De bijdrage van ARTisBOOK aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Zij waardeert de vele samenwerkingspartners en het specifieke eigen profiel zorgt ervoor dat ARTisBOOK goed geworteld en onderscheidend is in Noord-Nederland. De verkregen eigen plek kan zorgen voor meer zichtbaarheid en wordt door de commissie gezien als een waardevolle toevoeging.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ARTisBOOK net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.