Limestone Books

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Limestone Books in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. Hoewel zij vindt dat Limestone Books relevante maatschappelijke onderwerpen agendeert, is de artistiek-inhoudelijke visie volgens de commissie mager. Sinds de recente opening van Limestone Books is de organisatie er volgens de commissie wel in geslaagd aansprekende programma’s te presenteren. In haar ogen hebben de mensen die het platform dragen relevante kennis en netwerken om het platform verder te ontwikkelen.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Zij is niet geheel overtuigd van de mate waarin het beoogde programma de functie van boekwinkel en ontmoetingsplek voldoende overstijgt. De commissie vindt dat de verschillende programmalijnen goed aansluiten bij de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten. Met betrekking tot de kunstenaarsselectie, vindt zij de longlist aansprekend, maar is kritisch vanwege de vrijblijvende aard van het jaarprogramma aangezien er nog weinig is bevestigd.

De mate waarin Limestone Books een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Volgens de commissie blijkt uit de zeer brede beschrijving van het publiek dat Limestone Books nog geen helder beeld heeft wie het publiek is. Echter, de vrij specifieke omschrijving van de inzet van communicatiemiddelen biedt de commissie vertrouwen dat het publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Limestone Books aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Volgens de commissie is de focus van Limestone Books op publishing en het centraal stellen van ondervertegenwoordigde perspectieven, zeer onderscheidend in Maastricht en in Limburg. Aangezien binnen de nabijgelegen Jan van Eyck Academie ook veel aandacht is voor publishing en print, meent de commissie dat Limestone Books potentie heeft een rol te vervullen binnen de lokale en/of regionale culturele infrastructuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Limestone Books voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.