Dat Bolwerck

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Dat Bolwerck in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: het podium heeft zich, ook gedurende de coronapandemie, positief ontwikkeld. Hoewel de artistieke visie leunt op een wat algemene, minder kunst specifieke, filosofische benadering, komt een veelheid aan relevante thema’s aan bod die het publiek aan het denken zal zetten. Het is aannemelijk dat Dat Bolwerck de komende jaren een positieve ontwikkeling blijft doormaken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: Dat Bolwerck biedt een gedegen programmering. Het kiest voor kunstenaars van erkende kwaliteit en maakt relevante keuzes. De commissie is echter ook van mening dat het af en toe gedurfder kan. Zij waardeert verder de goed doordachte randprogrammering bij de tentoonstellingen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin Dat Bolwerck een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de doelgroepen en de bezoekersdoelstelling zijn goed beschreven. De commissie waardeert de visie op communicatie en heeft er vertrouwen in dat de subdoelgroepen bereikt zullen worden met het randprogramma. Er is goed over marketing nagedacht en de plannen lijken uitvoerbaar. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van Dat Bolwerck aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie meent dat Dat Bolwerck een belangrijke functie in Zutphen en omgeving inneemt. Artistiek-inhoudelijk onderscheidt het podium zich naar de mening van de commissie voldoende van andere regionale instellingen om een trekpleisterfunctie te kunnen vervullen. Het initiatief lijkt in een lokale en regionale behoefte te voorzien. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Dat Bolwerck ruim voldoende is adviseert de aanvraag toe te kennen.