Embassy of Art

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Embassy of Art in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie spreekt haar waardering uit voor de ambitie van Embassy of Art om in Amsterdam-Noord een vrijplaats te creëren waar buurtbewoners, kunstliefhebbers en makers elkaar kunnen ontmoeten. Ze mist echter een scherpe positionering en een overtuigende, artistiek-inhoudelijke visie van het kunstpodium. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan voor 2023 is naar de mening van de commissie te summier uitgewerkt, het ontbreekt aan een artistiek-inhoudelijke visie. De kwaliteit van de betrokken kunstenaars is te wisselend en een inhoudelijke onderbouwing van de kunstenaarsselectie ontbreekt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De mate waarin Embassy of Art een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: Embassy of Art wil een breed publiek bereiken, bestaande uit kunstliefhebbers van jong tot oud, met diverse achtergronden. Een overtuigende en meer specifieke omschrijving van de beoogde doelgroepen ontbreekt echter. Voor de commissie is het ook niet helder hoe het publiek betrokken wordt en heeft daarom geen vertrouwen dat de beoogde doelgroepen zullen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage van Embassy of Art aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt:
de positionering in lokale context is onvoldoende uitgewerkt. De commissie vindt het profiel van de instelling weinig uitgesproken en mist samenwerkingen met andere instellingen. Hierdoor onderscheidt Embassy of Art zich niet voldoende van andere instellingen die culturele programma’s uitvoeren in de regio Amsterdam. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Embassy of Art slecht is en adviseert de aanvraag af te wijzen.