The Balcony

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van The Balcony in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de artistieke visie op actuele maatschappelijke onderwerpen zoals de spanning tussen commercie, arbeid, vrije tijd en de stedelijke (leef)omgeving. De geagendeerde thema’s worden gewaardeerd, maar de commissie heeft kritiek op de mate waarin het experimentele profiel van The Balcony aansluit bij de in haar ogen weinig vernieuwende wijze van werken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de kwaliteit van de kunstenaarsselectie en de mate waarin de praktijk van de geselecteerde kunstenaars aansluit bij de visie achter het programmaplan. Er is waardering voor de intergenerationele samenstelling van de kunstenaarsselectie. Echter, de ambitieuze intenties en conceptueel interessante uitgangspunten worden maar tot op zekere hoogte vertaald naar concrete activiteiten. Zo vindt de commissie dat de interessante opzet van de residency nog te zeer blijft steken op een conceptueel niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin The Balcony een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de beschrijving van de beoogde doelgroepen is niet overtuigend. The Balcony schrijft het publieksbereik te willen vergroten, maar doordat deze ambitie verder niet is uitgewerkt, zijn de publieksplannen te vrijblijvend om vertrouwen uit te spreken in de realisatie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van The Balcony aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: er is waardering voor de mate waarin The Balcony samenwerkingsverbanden aangaat met lokale meer gevestigde kunstpodia. De commissie herkent de toegevoegde waarde van The Balcony binnen deze context door de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten en/of presentatiewijze gericht op artistic research die soms overlappend is, maar veelal complementair aan organisaties die vergelijkbare programma’s uitvoeren. Echter, vindt zij de impact van The Balcony binnen het kunstenveld van Den Haag te beperkt. De commissie vindt de wijze waarop The Balcony het eigen profiel en het onderscheidende karakter van de organisatie in de aanvraag formuleert niet overtuigend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van The Balcony voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.