Ateliers ‘89

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Ateliers ’89 en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Ateliers ’89 heeft een belangrijke positie in het Caribische kunstenveld. Voor de workshops worden kunstenaars uit de regio uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan deelnemers van uiteenlopende ervaringsniveaus. Ateliers ’89 vormt hierdoor een plek voor ontmoeting en talentontwikkeling en is met name gericht op de sociaal-maatschappelijke functie van kunst. De commissie heeft veel respect voor het podium dat gedurende de pandemie een aantal activiteiten heeft kunnen organiseren passend bij de visie. Hoewel de tentoonstellingen wisselend zijn van kwaliteit is er waardering voor het engagement en de brug die het podium slaat tussen de lokale partners op de Cariben en Nederland. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: Ateliers ’89 programmeert een verscheidenheid aan kunstenaars in zowel inhoudelijk opzicht als qua disciplines (video/3d/theater). De commissie waardeert ook de ambitie om hedendaagse kunsttheorie een plek te geven in het aanbod en onderdeel van de residency te maken. Het plan is overtuigend en gezien de rol die het podium in het verleden heeft vervuld, spreekt de commissie haar vertrouwen uit dat het beoogde programma kan worden gerealiseerd. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de activiteiten zijn voor de organisatie vernieuwend door het betrekken van een heel nieuwe groep kunstenaars, onder andere uit Zuid-Amerika. Daarnaast worden de regionale samenwerkingen uitgebreid en worden urgente onderwerpen naar het programma vertaald die actueel inspelen op de ontwikkelingen op het eiland en in de regio. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De manier waarop Ateliers ‘89 naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de strategie tot publieksverbreding is volgens de commissie een aandachtspunt. De doelgroepen worden niet overtuigend beschreven en het verband tussen het publiek dat men wil bereiken en het programma wordt onvoldoende gelegd. Er is een communicatieplan, maar daarin worden geen doelstellingen geformuleerd en er is geen concrete strategie om het publieksbereik te verbreden. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: samen met Instituto Buena Bista is Ateliers ’89 uniek in de regio en versterken zij de regionale culturele infrastructuur. Het podium versterkt de ontwikkeling en vergroot de zichtbaarheid van Caribische kunstenaars in de regio en in Europa. Daarnaast is er veel ondersteuning vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als zeer goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Ateliers ’89 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.